iso
english
Naslovnica    Sadržaj   Linkovi
Sustav upravljanja kvalitetom - ISO 9001


Tehnički fakultet uspostavio je sustav osiguranja kvalitetom sa svrhom osiguravanja:
-     od korisnika zahtijevane i očekivane kvalitete pruženih stručno administrativnih usluga, te usluga Knjižnice i Računalnog centra.
-     preciznog, točnog i pravovremenog obavljanja svih poslovni aktivnosti koji utječu na kvalitetu pružene usluge.


Sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta dokumentiran je, a dokumentacija je formirana u tri razine, kako slijedi:

Razina 1

-     Priručnik sustava upravljanja kvalitetom s uključenom izjavom o politici kvalitete i ciljevima kvalitete

Razina 2

-     Pisane procedure sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevu norme ISO 9001:2000
-     Pisane procedure i radne upute potrebne za učinkovito planiranje, provođenje i nadzor aktivnosti Fakulteta

Razina 3

  1. Obrasci i zapisi sukladno zahtjevu norme ISO 9001:2000Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom Fakulteta dostupni su na adresi http://spoint.riteh.hr/kvaliteta/default.aspx

 

U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te opredijeljenošću Tehničkog fakulteta ka postizanju visoke razine kvalitete svoje ukupne djelatnosti utvrđuje se

POLITIKA KVALITETE


Tehnički fakultet se aktivno opredjeljuje za:

  • razvoj sustava osiguranja kvalitete na temelju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, nacionalnih i sveučilišnih kriterija (normi) uz promoviranje aktivne uloge svih organizacijskih jedinica te aktivno poticanje angažiranosti studenata u sustavu osiguranja kvalitete
  • uspostavu, održavanje i neprekidno unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001
  • razvoj studijskih programa temeljenih na inovativnim znanstvenim istraživanjima na fakultetu
  • stvaranje poticajnog okruženja za rad na fakultetu
  • istraživanje i razvoj studija koji jamče aktivnu ulogu fakulteta u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djelujemo
  • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje
  • ispitivanje i ostvarivanje očekivanja korisnika svojih usluga, pružajući uslugu na vrijeme, u skladu s dogovorenim zahtjevima i primjenjivim zakonskim odredbama
  • kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada te temeljem istih periodično revidiranje politike kvalitete i strategije Fakulteta.

 

 

U skladu s utvrđenom Politikom kvalitete na razini stručno-administrativnih službi, Knjižnice i Računalnog centra dekan Tehničkog fakulteta daje smjernice i osigurava resurse kako bi se ostvarili sljedeći

CILJEVI KVALITETE

•    Osigurati korisnicima uslugu visoke razine kvalitete na vrijeme, u potpunosti i na siguran način.
•    Uspostaviti otvorenu i učinkovitu komunikaciju s korisnicima usluga i dobavljačima.
•    Uspostaviti sustavno praćenje učinkovitosti poslovnih procesa.
•    Uspostaviti sustav neprekidnog unapređivanja koji će se provoditi u svim stručno administrativnim      djelatnostima te djelatnostima knjižnice i računskog centra.
•    Aktivno uključiti zaposlenike, motivirati ih i osposobljavati.

 

 

Svoje prijedloge i primjedbe vezano uz rad svih službi korisnici usluga mogu uputiti Povjereniku dekana za kvalitetu elektronskim putem na adresu

 


Datum zadnje promjene
: 14.06.2012       Kontakt:      
Za sadržaj stranice odgovara: doc. dr. sc. Duško Pavletić, e-mail:
Copyright (c) 2005. www.riteh.uniri.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..
Korisničko ime:
Lozinka: