Tehnički fakultet u Rijeci


Sadržaj, ishodi učenja, ispiti i postupci ovjeravanja

Program se sastoji od dva predmeta u kojima su obrađene sljedeće teme:

 • PREDMET 1 – Projektni menadžment u razvoju proizvoda i proizvodnje
  • Temeljni pojmovi i razvoj projektnog managementa, Broj sati: 4P+1V
  • Projektne organizacijske strukture, Broj sati: 4P+1V
  • Modeli projektnog managementa, Broj sati: 8P+2V
  • Tehnike planiranja projekta, Broj sati: 4P+1V

 • PREDMET 2 – Primjena računala u projektnom menadžmentu.
  • Programsko okruženje i ograničenja, Broj sati: 4P+1V
  • Alati za planiranje projekata, Broj sati: 4P+1V
  • Projektni zadaci, Broj sati: 4P+1V
  • Projektni resursi, Broj sati: 4P+1V
  • Praćenje projekta, Broj sati: 4P+1V

Program traje ukupno 50 sati u 5 uzastopnih tjedana. Predavači će tjedno državati 10 sati nastave u 2 popodneva od 16:45-21:00 sati. Pohađanje nastave je obvezno. Prisutnost na predavanjima definirana je Pravilnikom o studiju Sveučilišta u Rijeci. Uvjet za upis Predmeta 2 je da je prethodno odslušan Predmet 1.

Nastavu će održavati predavači:

 • Izv. prof. dr. sc. Milan Ikonić, dipl. ing. - predmet Projektni menadžment
 • Sandro Doboviček, dipl. ing. - predmet Primjena računala u projektnom menadžmentu
 • stručni suradnik Dražen Kostelac, dipl. ing. - tema izlaganja Modeli projektnog managementa

Po završetku programa polaznici će moći:

 • Objasniti osnovne pojmove upravljanja projektima
 • Usporediti viziju, strategiju i ciljeve kod izrade projekta
 • Prepoznavati model procesa projektnog managementa
 • Objasniti osnovne organizacijske strukture poduzeća
 • Opisati organizaciju projekata
 • Razlikovati metode za planiranje projekata planiranjem vremena i/ili kapaciteta - gantogrami, tehnike mrežnog planiranja - PERT, CPM.
 • Razlikovati metode za planiranje projekata upravljanjem troškovima - Target Costing
 • Upravljati programskim sučeljem MS Projecta
 • Prepoznati parametre projekta je potrebno odrediti prije početka korištenja programa i podešavati parametre projekta u programu
 • Postaviti ograničenja (granične uvjete) projekta
 • Kreirati liste zadataka, povezivati ih i grupirati
 • Povezati sve vrste resursa s projektom
 • Pratiti projekt
 • Kreirati izvještaje projekta.

Ispiti i postupci ovjeravanja

 • ECTS bodove polaznik može steći polaganjem ispita. Usvojena znanja i vještine provjeravat će se pisanim putem za Predmet 1 i Predmet 2. Boduje se svaki točan odgovor. Netočni odgovori se ne penaliziraju. Moguće je jedno ponavljanje ispita. Konačna ocjena dobiva se na temelju prikupljenih bodova. Konačna ocjena se dobiva na slijedeći način:
  • 80-100% prikupljenih bodova – izvrstan / izvrsna
  • 65-79% prikupljenih bodova – uspješan / uspješna
  • 50-64% prikupljenih bodova – zadovoljio / zadovoljila.
Ukupno 4 ECTS boda se stječu na sljedeći način:
  • Predmet 1, predavanja i vježbe 25 sati – 1 ECTS, priprema i polaganje ispita 25 sati – 1 ECTS,
  • Predmet 2, predavanja i vježbe 25 sati – 1 ECTS, priprema i polaganje ispita 25 sati – 1 ECTS.

 • Postupke ovjeravanja prema IPMA univerzalnom četverostupanjskom sustavu ovjere provodi HUUP-CERT, ovlaštena organizacija za ovjeru voditelja projekata u sastavu Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP). Troškovi postupka ovjere Europske udruge za upravljanje projektima (IPMA) definirani su cjenikom Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP-CAPM). Studenti Tehničkog fakulteta u Rijeci svih razina studija (ne samo poslijediplomskog studija) ostvaruju popust 50% na iznos definiran cjenikom.

 • Polaznici koji odslušaju Predmete, a ne žele odmah stjecati ECTS bodove niti proći ovjeru prema IPMA četverostupanjskom dobiti će uvjerenje o prisustvu na programu cjeloživotnog učenja.

Uvjeti za upis programa

Maksimalan broj polaznika je 18. Minimalan broj polaznika je 6. Kotizacija po osobi za oba predmeta iznosi 3.000,00 kn + PDV za fizička lica, odnosno 2.000,00 kn + PDV za pravna lica koja šalju dva ili više djelatnika. PRIJAVE SE PRIKUPLJAJU DO POPUNJENJA GRUPE. Prijavu smatramo konačnom po primitku potvrde o uplaćenoj kotizaciji.

 

Datum zadnje promjene
: 12.01.2012       Sve primjedbe, sugestije i ispravke šaljite na webmaster@riteh.hr      
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..