Tehnički fakultet u Rijeci


O programu cjeloživotnog učenja


Što su zapravo projekti i zašto ih veliki broj poslovnih sustava uključuje u svoje poslovanje te zašto je projektni menadžment postao tako poželjan izbor karijere? Svijet se ubrzano mijenja, a brzina i opseg promjena sve je veća. Potreba za promjenama dovodi do povećanja potreba za projektima. Projekt predstavlja sredstvo kojim se te promjene (inovacije) na najbezbolniji, najjeftiniji i najbrži način mogu primijeniti pa nije slučajnost da je projektni menadžment postao središnji model upravljanja promjenama. Projekti se, u osnovi, razlikuju od ''normalnog'' poslovanja, a upravljanje njima predstavlja izazov. S ciljem što jednostavnijeg i što uspješnijeg upravljanja projektima razvili su se mnogi modeli i alati projektnog menadžmenta.

Zainteresirani za projektni menadžment, stručnjaci i mladi pri odlučivanju o odabiru adekvatnog programa ili tečaja obrazovanja danas su u većini slučajeva prepušteni sami sebi i nizu slučajno dospjelih informacija iz različito kompetentnih izvora. Za rješavanje takvih nedoumica program cjeloživotnog učenja je idealno rješenje jer nudi provjerene i objektivne podatke o obrazovanju iz PM-a na tržištu te odgovara na pitanje: što je na tržištu doista za svaku individualnu potrebu dostojno ulaganja vremena i novca?

Senat Sveučilišta u Rijeci je 18. listopada 2011. godine donio Odluku o usvajanju programa cjeloživotnog učenja „Projektni menadžment u razvoju proizvoda i proizvodnje“ Tehničkog falulteta u Rijeci. Razlozi za pokretanje programa cjeloživotnog učenja iz područja Projektnog menadžmenta su:

1. Promocija vrijednosti projektnog menadžmenta kao profesije i struke
2. Promoviranje potrebe za verificiranim stručnjacima
3. Povećanje broja verificiranih PM stručnjaka u RH
4. Povezivanje sveučilišta sa gospodarskim subjektima
5. Razvoj novih edukacijskih programa
6. Organizacija radionica, javnih predavanja...
7. Izdavanje novih publikacija iz područja PM...

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i HUUP zaključili su 2010. godine Sporazum o dugoročnoj suradnji na razvoju i promicanju profesionalizacije projektnog menadžmenta u Republici Hrvatskoj te osposobljavanju novih stručnih kadrova procesom četverostupanjske certifikacije za projektne menadžere sukladno HUUP-CERT-u, a prema pravilima IPMA-e . Taj sporazum ujedno omogućuje posebno studentima Tehničkog fakulteta pravo na odgovarajući popust pri certificiranju.

 

Datum zadnje promjene
: 20.02.2012       Sve primjedbe, sugestije i ispravke šaljite na webmaster@riteh.hr      
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..