Tehnički fakultet u Rijeci
ČASOPISI U FONDU KNJIŽNICE

 


PODACI O ČASOPISIMA U FONDU KNJIŽNICE

• TEKUĆA PERIODIKA - popis primljenih časopisi i izbor časopisa iz arhive
- Godišnjak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Engineering Review

• ARHIVA
- popis svih časopisa u fondu knjižnice
(.pdf)

 


E-ČASOPISI SA PRISTUPOM NA CJELOVITI TEKST

Pristup samo s računala Tehničkog fakulteta
         -  International Journal of Structural Stability and Dynamics (IJSSD)
         -  The Journal of Navigation
Arhive:
         -  International Shipbuilding Progress
         -  Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering
         -  Journal of Ship Research


Otvoreni pristup akademskoj i znanstvenoj zajednici
PERO - pretraživač elektroničkih izvora online

Otvoreni pristup svim korisnicima
HRČAK - portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

 


PRIMLJENI ČASOPISI (KUPNJA I POKLON) + ČASOPISI IZ ARHIVE (odabir)

( A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž )

A
Advanced engineering: international journal
Časopis iz područja strojarstva ISSN 1846-5900

Antriebstechnik
Konstruktion, Entwicklung und Anwendung von Antrieben und Steuerungen
Časopis za konstrukciju, razvoj, primjenu pogonske tehnike i upravljanje - ISSN 0722-8546

(www.industrie-service.de)

Annual of the Croatian Academy of Engineering
Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) - ISSN 1332-3482
(http://www.hatz.hr/hrv/publikacije.htm)

AutoTechnology
International Magazine for Engineering, Production and Management
Časopis za inženjerstvo, proizvodnju i menadžment – ISSN 1616-8216
( www.auto-technology.com )

 

B
Bilten razreda za tehničke znanosti
HAZU - ISSN 1331-6818

Brodogradnja
Časopis brodogradnje i brodograđevne industrije (Journal of Naval Architecture and Shipbuilding Industry) - ISSN 0007-215X
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

Bug
Časopis za informatiku - ISSN 1330-0318
( www.bug.hr/izdanja/?tip=b )

Burza nautike (Nova burza nautike)
Nautički oglasno-informativni mjesečnik - ISSN 1333-3666

( http://burzanautike.lantina.hr/n/default.asp )

 

C
Chemical and biochemical engineering quarterly
Časopis za kemijsko i biokemijsko inženjerstvo - ISSN 0352-9568
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

CIT (Journal of Computing and Information Technology)
Časopis za područje kompjuterskih i informacijskih tehnologija - ISSN 1330-1136
( http://cit.srce.hr )

Computer (Inovative Technology for Computer Professionals)
Časopis o novim tehnologijama za kompjuterske stručnjake - ISSN 0018-9162
( http://computer.org/computer )

 

D
Daimler 360 DEGREES - Magazine on Sustainability
Sustainability - ISSN 1865-620X
( http://www.daimler.com/company/sustainability )

Daimler 360 DEGREES - Facts on Sustainability
Sustainability - ISSN 1865-6218
( http://www.daimler.com/company/sustainability )

Daimler HTR HighTech Report
Technology & Innovation - ISSN 1865-6080
( http://www.daimler.com/dccom/0-5-7165-1-1016548-1-0-0-0-0-0-8-7165-0-0-0-0-0-0-0.html )

 

E
EGE

Energetika, gospodarstvo, ekologija, etika - ISSN 1330-0628
( www.ege.hr )

Elektroenergetika
Časopis za proizvodnju, prijenos, distribuciju i korištenje električne energije - ISSN 1334-8590

(http://www.kigen.hr/izdanja.php)

Elektrotehničke instalacije (Ei)
Časopis za elektrotehničke instalacije- ISSN 1845-4496

(http://www.kigen.hr/izdanja.php)

Elektrotehniški vestnik (Electrotechnical Review)
Revija za elektrotehniko in računalništvo (Journal of Electrical Engineering and Computer Science)
- ISSN 0013-5852

(http://ev.fe.uni-lj.si/ )

Energija (Journal of Energy)
Časopis za područje elektroprivredne djelatnosti i energetike - ISSN 0013-7448

( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak / http://www.hep.hr/hep/publikacije/energija.aspx )Engineering Review - časopis Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici i- ISSN 1330-9587
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

- časopis je počeo izlaziti 1970. godine pod nazivom Zbornik radova, od 1988.g. kao Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka, a od 1995.g. pod nazivom Engineering Review.
- podaci o fondu: 1(1970), 2(1974), 3(1976), 4(1976), 5(1980), 6(1981), 7(1983), 8(1985), 9(1988), 10(1989), 11(1990), 12(1992), 13(1993), 14(1994), 15(1995), 16(1996), 17(1997), 18(1998), 19(1999), 20(2000), 21-22(2001/2002), 23(2003), 24(2004), 25(2005), 26(2006)1-2, 27(2007)1-2, 28(2008)1-2, 29(2009)1-2, 30(2010)1-2, 31(2011)1-2, 32(2012)1Eqibelt Project Newsletter
Bilten Tempus pojekta Eqibelt - ISSN 1845-7991
( http://eqibelt.srce.hr/newsletter/ )

Euroforum
Publikacija Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija – ISSN 1334-3726
( http://www.mvpei.hr/ei/default.asp?ru=325 )

 

F
Fizika A
A Journal of Experimental and Theoretical Physics – ISSN 1330-0008
( http://fizika.phy.hr )

Fizika B
A Journal of Experimental and Theoretical Physics – ISSN 1330-0016
( http://fizika.phy.hr )

FME Transactions
Časopis Fakulteta strojarstva Beograd – ISSN 1451-2092
( www.mas.bg.ac.yu/transactions )

 

 

G
Glasnik Matematički

Časopis iz područja čiste i primjenjene matematike - ISSN 0017-095X
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

Glasnik STeP Ri
Publikacija Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci
( http://www.step.uniri.hr/hr/novosti-2/glasnik-stepa/ )

Godišnjak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
(Annual report Faculty of engineering University of Rijeka)
Skraćeni ključni naslov : God. Teh. fak. Sveuč. Rij.
- ISSN 1846-9795 i ISSN online 1847-0718( print + online pristup)

- podaci o fondu: 1(2007/2008), 2(2008/2009), 3(2009/2010)

 

Gospodarstvo i okoliš
Stručni časopis za tehniku zaštite okoliša - ISSN 1330-1152

 

 

H
HIDRA (Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija)
Katalog službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske
- ISSN 1330-7452

( http://www.hidra.hr/cro/sluzbena_dokumentacija_rh )

HZN Glasilo
Službeno glasilo Hrvatskog zavoda za norme sa stalnim dodatkom Oglasnik za normativne dokumente
- ISSN 1845-6456
( www.hzn.hr/Publikacije/glasiloz.html )

 

I
Informatologia
Časopis Hrvatskog komunikološkog društva - ISSN 0266-1616
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

InfoTrend
Informatička tehnologija u poslovanju - ISSN 1330-0393
( http://www.trend.hr/ )

Inspec Matters
Novosti - ISSN 0266-1616
( http://www.theiet.org/publishing )

International Journal for Engineering Modelling
Časopis Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Split ISSN 1330-1365
( http://www.gradst.hr/engmod/ )

International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems
Časopis Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku- ISSN 1847-6996
( http://hrcak.srce.hr/ijeces )

The International Journal of Multiphysics
Časopis iz područja fizike - ISSN 1750-9548
( http://www.multi-science.co.uk/multiphysics.htm )

 International Journal of Structural Stability and Dynamics (IJSSD)
 Časopis iz područja strojarstva, brodogradnje i sl.
(online pristup s IP adresa Tehničkog fakulteta u Rijeci)

International Shipbuilding Progress
Časopis iz područja brodogradnje i pomorstva - eISSN 1566-2829
( online pristup s IP adresa Tehničkog fakulteta u Rijeci)

IRT 3000
Inovacije, razvoj, tehnologije
- ISSN 1846-5951 (hrvatsko izdanje)
- ISSN 1854-3669 (slovensko izdanje)
( http://irt3000.net )

 

J
Journal for Technology of Plasticity
Časopis Fakulteta za tehničke znanosti Novi Sad, Srbija - ISSN 0350-2368
( http://www.scindeks.nbs.bg.ac.yu/casopis.php?issn=0350-2368&je=sr )

Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering
Časopis iz područja brodogradnje i pomorstva - ISSN 0892-7219 i eISSN 1528-896x
(print + online pristup s IP adresa Tehničkog fakulteta u Rijeci)

Journal of Ship Research
Časopis iz područja brodogradnje i pomorstva - ISSN 0022-4502 i eISSN 1542-0604
(print + online pristup s IP adresa Tehničkog fakulteta u Rijeci)

K
Kemija u industriji
Časopis kemičara i tehnologa Hrvatske - ISSN 0022-9830
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak / http://nippur.irb.hr/hrv/kui/index.html )

Klimaoprema info
Časopis za promicanje novih tehnologija, materijala i proizvoda na području klimatizacije i ventilacije
- ISSN 1334-8736

( www.klimaoprema.hr/_hr/casopis/ )

 

L
LivingStone (Croatian magazin for quality of life)
Časopis iz područja društva, umjetnosti i razonode - ISSN 1846-0690
( http://www.livingstone-magazine.com )

 

Lj
Ljevarstvo

Glasilo Hrvatskog udruženja za ljevarstvo (Journal for Theory and Application in Foundry)
Časopis za praćenje razvoja i dostignuća ljevarske tehnologije - ISSN 1330-2132
( http://www.ljevarstvo.hr/vijesti/casopis )

 

M
Machine Design
Časopis Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta Novi Sad – ISSN 1821-1259
( www.ftn.uns.ac.rs/m_design/index.html )

Mašinstvo
Časopis za mašinsko inženjerstvo (Journal of mechanical engineering) – ISSN 1512-5173
( www.mf.unze.ba/publikacije_masinstvo.htm )

Mechanical Engineering Scinetific Journal
Časopis Fakulteta strojarstva "SV. Kliment Ohridski", Skopje – ISSN 1857-5293
( http://www.mf.edu.mk/mfs.php?idMeni=29&nivo=3&idJazik=2 )

Metalurgija (Metallurgy)
Časopis Hrvatskog metalurškog društva – ISSN 0543-5846
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

Mineral
Stručni časopis za područje rudarstva i graditeljstva - ISSN 1331-3797

Moja kupaonica
Wellness časopis - ISSN 1333-2511
( http://www.moja-kupaonica.com )

Mostariensia
Časopis za humanističke znanosti Sveučilišta u Mostaru - ISSN 1023-8638

Mreža
Časopis za IT profesionalce
Časopis za područje informacijskih tehnologija - ISSN 1331-2839

( http://mreza.bug.hr )

 

N
Narodne novine
Službeni list Republike Hrvatske - ISSN 0027-7932
( www.nn.hr )

Naše more
Znanstveni časopis za more i pomorstvo (Journal of Marine Sciences) - ISSN 0469-6255
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

The Naval Architect (International journal of the Royal Institution of Naval Architects)
Časopis iz područja brodogradnje i pomorstva ISSN 0306-0209
( http://www.rina.org.uk/tna.html )

Notices of the American Mathematical Society
Oglasnik iz područja matematičkih znanosti - ISSN 0002-9920
( http://www.ams.org/notices/200802 )

 

O
Offshore Marine Technology (A journal of the Royal Institution of Naval Architects)
Časopis iz područja brodogradnje i pomorstva ISSN 0306-0209
( http://www.rina.org.uk/omt.html )

Oris
Časopis za arhitekturu i kulturu - ISSN 1331-7571
( www.revijaoris.net )

 

P
PC Business
Posebno izdanje PC Chip-a (sponzorirani prilog)
( http://www.mediazona.hr/reference.asp?category=4&id=56 )

PC Chip
Časopis za informatiku i informacijsku tehnologiju - ISSN 1331-0542
( www.pcchip.hr/?cmd=6&num=132 )

Planet Aerospace
Stručni časopis o avio industriji - ISSN 1616-7848
(www.planet-aerospace.com)

Plin
Stručni časopis za plinsko gospodarstvo i energetiku - ISSN 1333-1132
( www.hsup.hr/casopis%20plin.htm )

Polimeri (Plassstics and Rubber Journal)
Časopis za plastiku i gumu - ISSN 0351-1871

( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

Pomorski zbornik (Annals of Maritime Studies)
Časopis Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva RH - ISSN 0554-6397

Pomorstvo (Journal of Maritime Studies)
Časopis Pomorskog fakulteta - ISSN 1332-0718
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

Pošta
Stručno - informativno glasilo Hrvatske pošte - ISSN 1846-0380
( www.posta.hr )

 

 

Q
Quality Digest
Časopis pregleda kvalitete, uključujući standarde, mjeriteljstvo i pitanja menadžmenta - ISSN 1049-8699
(www.qualitydigest.com )

 

R
RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Razred za tehničke znanosti - ISSN 1330-0822

Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics
Časopis iz područja tehničkih znanosti - ISSN 1584 - 5982
( http://cefin.ro/editura/revista/index.php?lang=en )

Ruđer
Znanstveno glasilo Instituta „Ruđer Bošković“ - ISSN 1333-5693
(http://www.irb.hr/hr/rudjermag/)

Rudarsko - geološko - naftni zbornik
Časopis Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta - ISSN 0353-4529
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

 

S
Ship Technology Research-Schiffstechnik
(Journal for Research in Shipbuilding and Related Subjects)
Časopis iz područja brodogradnje i pomorstva - ISSN 0937-7255

Službene novine
Službeno glasilo Primorsko-goranske županije - ISSN 1334-1456
( www.sn.pgz.hr )

Srce - Novosti
Časopis Sveučilišnog računskog centra Zagreb - ISSN 1334-5109

( www.srce.hr/novosti )

Strani jezici
Časopis za primjenjenu lingvistiku - ISSN 0351-0840
( www.ffzg.hr/sj )

Strojarstvo
Časopis za teoriju i praksu u strojarstvu - ISSN 0562-1887
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

Strojniški vestnik (Journal of Mechanical Engineering)
Časopis za područje strojarstva - ISSN 0039-2480

( www.fs.uni-lj.si/sv )

Sun & Wind Energy (The Magazine for Renewable Energies)
Časopis iz područja obnovljivih izvora energije - ISSN 1861-2741
( www.sunwindenergy.com )

T
Tehničke znanosti
Glasnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) - ISSN 1330-7207
( http://www.hatz.hr/hrv/publikacije.htm )

Tehnički vijesnik (Technical gazette)
Znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku - ISSN 1330-3651
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

Tehnoeko
Stručni časopis za tehnologije u ekologiji - ISSN 1334-9023

Thermal Science - An International Journal
Časopis Instituta za nuklearne znanosti VINČA Beograd – ISSN 0354-9836
( http://thermalscience.vin.bg.ac.yu )

Tourism and hospitality management
Časopis iz područja ugostiteljstva i turizma - ISSN 1330-7533
( http://www.fthm.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=18 )

Transactions of FAMENA
Časopis Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zagreb – ISSN 1333-1124
(http://famena.fsb.hr/famena.php)

 

 

U
Unisport
Riječke studentske športske novine - ISSN 1846-999X
( http://207.5.91.40/rsss/hr/index.asp )

 

 

V
Ventil

Revija za fluidno tehniko, Avtomatizacijo in Mehatroniko
(Journal for Fluid Power, Automation and Mechatronic)
Časopis za mehaniku fluida, automatizaciju i mehatroniku - ISSN 1318-7279

(www.fs.uni-lj.si/ventil )

Vidi
Informatički časopis - ISSN 1330-626x
( http://www.vidi.hr) - (arhiva starih brojeva: http://e-knjiznica.carnet.hr/vidi )

Vijenac
Novine Matice Hrvatske za književnost, umjetnost i znanost – ISSN 1330-2787
( www.matica.hr/vijenac )

Vjesnik bibliotekara Hrvatske
Časopis Hrvatskog knjižničarskog društva - ISSN 0507-1925
( OTVOREN PRISTUP na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak )

 

 

W
Warship Tecnology (A journal of the Royal Institution of Naval Architects)
Časopis iz područja brodogradnje i pomorstva ISSN 0957-5537
( http://www.rina.org.uk/wt.html )

 

 

Z
Zavarivanje

Časopis za zavarivanje i srodne tehnologije - ISSN 0044-1902

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
– ISSN 1330-349X
( http://law.pravri.hr/hr/zbornik/index.html )

Zeleno i plavo
Magazin primorsko-goranske županije - ISSN 1845-5220
( www.pgz.hr/zip.html )

Znanstveni glasnik
Časopis za prirodne i tehničke znanosti, Sveučilišta u Mostaru ISSN 1025-7977

 

Ž
Željeznice 21

Stručni časopis inženjera i tehničara hrvatskih željeznica - ISSN 1333-7971
( http://www.ithz.hr/zeljeznice21.html )

 

 

Datum zadnje promjene
: 05.04.2013      Primjedbe i sugestije šaljite na knjiznica@riteh.hr
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..