Tehnički fakultet u Rijeci
USLUGE KNJIŽNICE

 

• Posudba
• Rad u čitaonici
• Korištenje kompjutora
• Informacijska i edukacijska djelatnost

POSUDBA
Pravo posudbe knjiga iz fonda Knjižnice imaju redoviti i izvanredni studenti, poslijediplomanti, djelatnici Fakulteta i vanjski suradnici. Za djelatnike Fakulteta obavlja se i međuknjižnična posudba.
Pravo posudbe studenti stječu predočenjem i ovjerom indeksa na početku svakog semestra.
Ostali građani imaju pravo korištenja građe u čitaonici, a iznimno i posudbe uz polog osobne iskaznice.
Članstvo u knjižnici je besplatno.

Za korištenje izvan Knjižnice korisnik može posuditi knjige, osim ako nije zadnji primjerak udžbeničke tj. ispitne građe i ako nije priručna građa (iznimno se posuđuju Strojarski priručnik i Udžbenik iz engleskog jezika samo za potrebe ispita odnosno nastave, uz polog osobne iskaznice).
Zadnji primjerak ispitne građe moguće je posuditi samo preko vikenda (od petka od 12,00 sati do ponedjeljka do 8,30 sati), također uz polog osobne iskaznice.

Studenti prve godine imaju pravo posudbe dvije knjige, a studenti viših godina tri knjige na rok od petnaest dana, s mogućnošću produljenja roka na još 15 dana (telefonski ili osobnim dogovorom u Knjižnici).
Diplomanti, poslijediplomanti, djelatnici Fakulteta i ostali građani posuđuju knjige uz dogovor s knjižničarom.

Studenti koji ne vrate knjige u posudbenom roku plaćaju zakasninu od 1,00 kn po knjizi u jednom danu.
Svaka oštećena ili nevraćena knjiga nadoknađuje se istom ili, ukoliko je izdanje rasprodano, sličnom knjigom, prema dogovoru s knjižničarom.

Prije prekida ili završetka školovanja studenti su dužni izvršiti sve obveze prema knjižnici (vratiti knjige, podmiriti dugovanja i sl.)

 

RAD U ČITAONICI
Čitaonica korisnicima služi za učenje i tihi rad te korištenje građe iz cjelokupnog fonda Knjižnice, a uz ispitne - stručne knjige njega čine i:
- priručna građa (rječnici, priručnici, enciklopedije, atlasi, zbornici, standardi, pravila Hrvatskog registra brodova i sl.)
- časopisi
- doktorske disertacije, magistarske radnje i diplomski radovi

U prostoru čitaonice nalaze se i pomagala za rad i učenje:
- kartični katalozi (matični-abecedni, stručni)
- on-line katalozi i baze podataka

Prilikom ulaska u Knjižnicu korisnik se javlja knjižničaru i ostavlja dokument (indeks ili studentsku iskaznicu tj. osobnu iskaznicu ako nije student ovog Fakulteta). Korisnik može koristiti prostor čitaonice po želji (prostor bez kompjutora ili sa kompjutorima). Knjižničar korisniku daje građu za korištenje u čitaonici i kasnije od njega tu građu i preuzima. U dogovoru s knjižničarom korisniku se može fotokopirati nekoliko stranica iz časopisa ili priručne literature.

 

KORIŠTENJE KOMPJUTORA
U posebnom dijelu čitaonice korisnici mogu koristiti kompjutore ako posjeduju osnovna znanja i vještine u njihovom korištenju (Windows, Internet, Word...).
Kompjutori se koriste isključivo za potrebe studija na Fakultetu i stručno usavršavanje (izrada pismenih radova, pretraživanje on-line kataloga i baza podataka, pretraživanje mrežnih stranica).
Korisnik može printati nekoliko stranica teksta, ako sam donese papire, te se obvezatno javi osoblju knjižnice.
Prije prvog korištenja kompjutora korisnik je dužan pročitati "Pravila za korištenje javnih računala u čitaonici knjižnice" koja se nalaze pokraj svakog kompjutora i postupati prema njima prilikom svakog rada na kompjutoru.

 

INFORMACIJSKA I EDUKACIJSKA DJELATNOST
Knjižničar upoznaje korisnike sa Knjižnicom (pravilima rada, fondom, katalogom, relevantnim bazama podataka i sl.) i sa važnim i srodnim knjižnicama u Rijeci, Hrvatskoj i svijetu.
Knjižničar pomaže korisnicima u nalaženju literature, korištenju kataloga, pripremi radova. Daje referalne i referentne informacije te informacije o svekolikoj građi iz fonda Knjižnice i fonda ostalih knjižnica. Pretražuje, upućuje i pomaže pri pretraživanju relevantnih baza podataka i mrežnih izvora.

 

 

Datum zadnje promjene
: 05.12.2006      Primjedbe i sugestije šaljite na knjiznica@riteh.hr
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..