Tehnički fakultet u Rijeci




REFERENTNA ZBIRKA


Virtualne referentne zbirke (razni sadržaji iz raznih područja)

Direktoriji priručnika / rječnici pojmova
Tezauri (kontrolirani rječnici)
Enciklopedije

Priručnici
Standardi i patenti
Razno

Rječnici – prevoditelji
     o Dvojezični rječnici
     o Višejezični rječnici
     o Prevoditelji
     o Direktoriji rječnika (rječnici, prevoditelji, tečajevi...)

Akronimi
Kratice časopisa

________________________________________________________________________________________

 

VIRTUALNE REFERENTNE ZBIRKE (razni sadržaji iz raznih područja)

VELIKI IZBOR RJEČNIKA - Hrvatski digitalni rječnici; Online rječnici drugih jezika; Drugi popisi (Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - "Jezične tehnologije za hrvatski jezik")

E - KNJIŽNICA (arhiva digitalnih knjiga i časopisa)

• Knjižnica Instituta Ruđer Bošković
     o RAZNO (atlasi, adresari, biografije, citiranje radova, kalkulatori, konverteri, mjerne jedinice,kalendari...)
     o matematika
     o fizika
     o računarstvo
     o knjižničarstvo

Izbor referentne literature (fizika) - Središnja knjižnica za fiziku PMF-a Zagreb
Izbor referentne literature (matematika) - Središnja matematička knjižnica PMF-a Zagreb
Referentna pomagala SZI-a - Sustav znanstvenih informacija (ZIND)

Razne virtualne referentne zbirke

________________________________________________________________________________________

DIREKTORIJI PRIRUČNIKA /RJEČNICI POJMOVA
AllWords.com
AlphaDictionary.com
The American Heritage Dictionary of the English Language
Cambridge Dictionaries Online
Dictionary.com
Eric Weisstein's Treasure Troves of Science
FreeDictionary.com
Glossary of Internet Terms
Hrvatski jezični portal
HyperDictionary
Meriam-Webster OnLine
NetLingo: The Internet Language Dictionary
OneLook Dictionary
Oxford Reference Online Premium
A Web of On-line Dictionaries
Whatis?com
Wordsmyth – Explore, Discover, Create
YourDictionary.com

TEZAURI (kontrolirani rječnici)
EUROVOC Thesaurus
Lexical FreeNet Connected thesaurus
Roget's thesauri
Thesaurus.com
UNESCO Thesaurus

ENCIKLOPEDIJE
Answers.com
Bartleby Reference
Britannica's Internet Guide
Columbia Encyclopedia
Encarta
Encyclopedia.com
Hrvatska opća i nacionalna online enciklopedija
Enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža
Information Please
Oxford Reference Online Premium
Reference.com
Wikipedia

________________________________________________________________________________________


PRIRUČNICI
ENGnetBASE
Priručnik za pretraživanje online baza podataka

STANDARDI I PATENTI
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Hrvatski zavod za norme
Beuth
BSi
IEC
IHS/Global
ISO
Razno

RAZNO
Fizikalne i astronomske konstante
Grčki alfabet i rimski brojevi
Međunarodni sustav mjernih jedinica
Periodni sustav elemenata

_______________________________________________________________________________________

RJEČNICI - PREVODITELJI

Dvojezični rječnici:
Hrvatsko = engleski rječnik (English = Croatian Dictionary) - Taktika Nova
Hrvatsko = engleski rječnik (English = Croatian Dictionary) - Rjecnik.net
Hrvatsko = engleski rječnik (English = Croatian Dictionary) - Bosiljak.hr
Hrvatsko = njemački rječnik (Deutsch = Kroatisch Wörterbuch) - Ljubešić Nikola

Englesko - francuski rječnik (English – French Dictionary)
Englesko - latinski rječnik (English – Latin Dictionary)
Englesko = njemački rječnik (English = German Dictionary)
Englesko - ruski rječnik / razni jezici (English – Russian Dictionary / different languages)
Englesko - talijanski rječnik (English – Italian Dictionary)

Francusko - engleski rječnik (Français – Anglais Dictionnaire)
Francusko = njemački rječnik (Français = Allemand Dictionnaire)

Njemačko = engleski rječnik (Deutsch = Englisch Wörterbuch)
Njemačko = francuski rječnik (Deutsch = Französisch Wörterbuch)
Njemačko = španjolski rječnik (Deutsch = Spanisch Wörterbuch)

Latinsko - engleski rječnik (Latin - English Dictionary)
Rusko - engleski rječnik (Russian - English Dictionary)
Talijansko - engleski rječnik (Italiano – Inglese Dizionario)
Španjolsko = njemački rječnik (Espanol = Alemán Diccionario)

Višejezični rječnici:
AllWords.com
EUdict.com (i hrvatski jezik)
Logos: Multiligual E-Translation Portal (i hrvatski jezik)

Prevoditelji:
Babel Fish Translation
FreeTranslation.com
Google Translate ( i hrvatski jezik)

Direktoriji rječnika (rječnici, prevoditelji, tečajevi ...):
Language Dictionaries and Translators
Your Dictionary.com
TravLang Translating Dictionaries
Wordreference.com

________________________________________________________________________________________

AKRONIMI
Acronym finder
Acronym Search
BABEL: A Glossary of Computer Oriented Abbreviations and Acronyms
Journal Abbreviation Sources
World Wide Web Acronym and Abbreviation Server

KRATICE ČASOPISA
Core Journals Covered in CAplus file on STN
ISI Journal Abbreviation (Caltech Library Services)
Journal title abbreviation (American Institute of Pysics)(.pdf)

 

Datum zadnje promjene
: 22.03.2010      Primjedbe i sugestije šaljite na knjiznica@riteh.hr
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..