Tehnički fakultet u Rijeci
OBAVIJESTI [arhiva]

NOVO! Uspostavljen je pristup bazama podataka Emerald, HeinOnline, IEEE, JSTOR, Springer i ProQuest (probni pristup do 16. 11. 2013.). više...
MATDAT.COM - nakon besplatne registracije u MATDAT FREE opciji moguće je pristupiti cjelokupnom sadržaju baze tj. podacima o materijalima...više
EThOS - Electronic Theses Online Service - besplatno pretraživanje i download doktorskih radnji British Library - potrebna osobna registracija
Australasian Digital Theses Program - besplatno pretraživanje i download doktorskih radnji sa australskih sveučilišta

Thomson Reuters na svojim stranicama osim poznatih baza podataka u sklopu WoK/WoS nudi i mnoge besplatne sadržaje ... više
SCOPUS download Manager - omogućava "skidanje" i do 50 radova odjednom, a moguće je promijeniti i oblik imena dokumenta prema želji ...više


PRETRAŽIVANJE BAZA PODATAKA


KNJIŽNICA TEHNIČKOG FAKULTETA U RIJECI    
• Baze podataka- izbor
• Opis, linkovi, upute odabranih baza
• Sve o bazama podataka - priručnik za pretraživanje, razne informacije

RAZNO
      • Sveučilišna knjižnica Rijeka - baze podataka na Sveučilištu u Rijeci
      • NSK (Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb) - elektronički izvori
      • Knjižnica Instituta Ruđer Bošković- elektronički izvori
      • Sustav znanstvenih informacija- ZIND (baza se ne održava od 2005.g.)


ONLINE BAZE PODATAKA - IZBOR
     

 PRISTUP OMOGUĆEN U USTANOVI FAKULTETA I U DRUGIM SASTAVNICAMA SVEUČILIŠTA


 OTVOREN PRISTUP

MULTIDISCIPLINARNE BAZE

BAZE INFORMACIJSKIH, TEHNIČKIH, PRIRODNIH I PRIMJENJENIH ZNANOSTI

ČASOPISNE BAZE

 

OPIS ODABRANIH BAZA PODATAKA (abecedno)

Academic Search Complete

Vrsta baze podataka: djelomično cjelovit tekst

Proizvodač: EBSCO Publishing

 

Academic Search Complete je najvrijednija i najsveobuhvatnija akademska multidisciplinarna baza cjelovitih tekstova. Uključuje cjelovite tekstove više od 5500 časopisa, uključujući i više od 4600 peer-reviewed časopisa. Uz cjelovite tekstove, u bazi se nalaze i indeksi i sažetci više od 9500 časopisa i gotovo 10000 ostalih publikacija (poput monografija, izvještaja , itd.).Academic Search Complete nudi važne izvore informacija karakteristične za ovu masivnu kolekciju. Dostupni su tekstovi u pretraživom pdf formatu unatrag sve do 1887. god.

VIŠE O BAZI

arXiv

Vrsta baze podataka: djelomično cjelovit tekst

Proizvodač: Cornell University

 

Ovo je servis koji nudi pristup za 353 300 preprinata iz područja fizike, matematike, računarstva i kvantitativne biologije. Sadržaj baze podataka arXiv odgovara akademskom standardu sveučilišta Cornell University, koje je njen vlasnik, održavatelj i osnivač. U osnivanju arXiv baze podataka sudjelovala je i National Science Foundation. 

VIŠE O BAZI

Australasian Digital Theses Program

Vrsta baze podataka:
cjelovit tekst

Proizvodač: Council of Australian Universiti Librarians

Australasian Digital Theses Program omogućava besplatno pregledavanje i download doktorskih i magistarskih radnji sa 42 australska sveučilišta.

VIŠE O BAZI

Bentham Open Access

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: Bentham Publishers

U sklopu svoje ponude Bentham Publishers od 2007. godine nudi i preko 200 časopisa kojima je pristup slobodan (open access). Pošto se radi o potpuno novim časopisima broj članaka nije veliki, ali zbog velikog broja časopisa baza svakako nije zanemariva.

VIŠE O BAZI

Blackwell Synergy /Wiley-Blackwell

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: Blackwell Publishing

Blackwell Synergy je baza online časopisa proizvedena od Blackwell Publishing. Pokriva Blackwell časopise, od kojih se većina publicira u ime internacionalnih znanstvenih i profesionalnih društava. Blackwell Synergy pomaže u poboljšanju kvalitete istraživanja time što omogućava korisnicima pretraživanje njima relevantinih članaka, besplatno čitanje sažetaka, ispis cjelovitog teksta pretplaćenih časopisa, download citata, te povezivanje s drugim relevantnim istraživanjima preko linkova za reference. Kolekcija uključuje 623.395 članaka iz 828 vodećih časopisa s pristupom od 1997. godine.
Od 30.06.2008. baza je spojena s bazom Wiley InteScience u jedinstvenu bazu Wiley-Blackwell.

 

Business Source Complete

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: EBSCO Publishing

Business Source Complete je najpotpunija akademska business baza podataka koja sadrži cjelovite tekstove iz 1 343 peer reviewed časopisa, 1 461 trade journals i general business magazines, 603 knjiga i monografija, 10 120 profila kompanija, 2 244 market research reports, 17 434 industry reports, ...Ova baza podataka također sadrži autorske profile za 20 000 najpretraživanijih i najcitiranijih autora u ovoj bazi podataka.Business Source Complete pokriva sve discipline poslovanja uključujući između ostalog marketing, upravljanje, MIS, POM, računovodstvo, financije i ekonomiju.

VIŠE O BAZI

Cambridge Journals Online

Vrsta baze podataka:
cjelovit tekst

Proizvodač: Cambridge University Press

Cambridge Journals Online je poslužitelj za dostavljanje online sadržaja za kolekciju časopisa Cambridge University Press, koja se sastoji od preko 200 vodećih časopisa iz svih područja znanosti.

VIŠE O BAZI

CiteSeer

Vrsta baze podataka: bibliografska i citatna baza

Proizvodač: NEC

 

Ovo je digitalna knjižnica znanstvene literature, te alat za pretraživanje koji se prvenstveno fokusira na literaturu vezanu uz informatiku i računarstvo . CiteSeer je razvio NEC Research Institute, a trenutno ga održava Penn State's School of Information Sciences and Technology. Model prema kojem funkcionira CiteSeer je kompatibilan sa sličnim alatom za pretraživanje, Smeal Search, posvećenim pretraživanju znanstvenih poslovnih dokumenata.
Umjesto da bude još jedna digitalna knjižnica, CiteSeer korisnicima pribavlja algoritme, meta podatke, servise te software koji se mogu koristiti kod drugih digitalnih knjižnica.
CiteSeer indeksira i PostScript i PDF članke.

VIŠE O BAZI

Civil Enginering Database (CEDB)

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvođač: American Society of Civil Engineering (ASCE)

Civil Engineering Database (CEDB) je oblikovana da omogući jednostavan pristup bibliografskim zapisima svih ASCE publikacija. Baza pokriva časopise (32 tekuća naslova), zbornike sa skupova, knjige, e-knjige, tehničke izvještaje, standarde, priručnike, magazine i novine. Baza sadrži preko 100.000 bibliografskih zapisa i sažetaka od 1970. godine do danas i stalno se povećava i obogaćuje novim zapisima.

VIŠE O BAZI

Collection of Computer Science Bibliographies

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvođač:
Alf-Christian Achilles 

Pretraživa baza znanstvene literature iz računarstva, preko 40 000 radova. Za neke radove dostupan je cjelovti tekst.

VIŠE O BAZI

Copendex

Vrsta baze podataka: bibliografska baza (poveznice na radove sa cjelovitim tekstom u Science Direct časopisima)

Proizvodač: Elsevier Engineering Information Inc.

 

 

(Ei Village 2) Ei Compendex je jedna od najsveobuhvatnijih baza podataka iz područja inženjerstva, primjenjenih i srodnih znanosti (ukupno 175 disciplina kao što su npr. računarstvo, gradevinarstvo, energetika, prehrambena industrija, industrija nafte, plastike, tekstila i dr.). Nastala je iz tiskane verzije Applied Science and Technology Index i Engineering Index pokrivajući 2600 inženjerskih časopisa, zbornike konferencija i tehničke izvještaje (22% baze podataka čine indeksirani radovi sa skupova). 1990. g. pocinju se indeksirati i radovi iz dodatnih 2500 časopisa, tako da baza danas pokriva preko 5000 časopisa i 1000 zbornika skupova. Ukupno sadrži 8 000 000 zapisa. Bibliografski zapisi sadrže poveznice na radove s cjelovitim tekstom sadržane u Science Direct časopisima (Elsevier). Godišnje se u bazu podataka dodaje preko 500 000 novih zapisa. Postoji i mogućnost kombiniranog pretraživanja baza podataka Compendex i INSPEC.

VIŠE O BAZI

CRC ENGnetBASE

Vrsta baze podataka : cjelovit tekst

Proizvodač: CRC Press

Baza podataka CRC ENGnetBASE je jedna od pet nezavisnih baza uključenih u Ei Village 2. - područje tehničkih znanosti. Sadrži cjelovite tekstove CRC priručnika kao što su Digital Signal Processing Handbook, Electrical Engineering Handbook, Electronic Packaging Handbook, Environmental Engineer's Handbook, Mechanical Engineering Handbook, Telecommunications Handbook i dr. Osigurano je pretraživanje cjelovitih tekstova priručnika, kao i prikaz rezultata u PDF formatu. Trenutno baza podataka sadrži više od 420 naslova. 

VIŠE O BAZI

Current Contents

Vrsta baze podataka: bibliografska i citatna baza

Proizvodač: Thomson Reuters

 

Current Contents je u Hrvatskoj najpopularnija baza podataka. Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa , pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapreduju pretraživanje. Preko svojih sedam sekcija, Current Contents pokriva sva područja znanosti. Baza se sastoji od :
1. sadržaja brojeva časopisa
2. bibliografskih zapisa radova iz više od 7600 vodećih svjetskih časopisa iz svih područja znanosti te više od 2000 knjiga i zbornika skupova.
- popis uključenih hrvatskih časopisa
- popis svih uključenih časopisa -ISI Master Journal List

VIŠE O BAZI

DOAJ

Vrsta baze podataka: bibliografska baza

Proizvodač: Lund University Libraries

 

Directory of Open Access Journals je sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. DOAJ želi ukljuciti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeci da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan, tj. u otvorenom pristupu.
Baza trenutno uključuje 2000 časopisa.

VIŠE O BAZI

E - Point

Vrsta baze podataka: bibliografska baza

Proizvodač: Institut za međunarodne odnose

Baza sadrži odabrane publikacije, službene dokumente i ostala izdanja institucija, tijela i agencija Europske unije, međunarodnih, regionalnih ili nacionalnih organizacija, kao i dokumente tijela državne uprave RH i ostalih hrvatskih institucija, koji se odnose na neki od aspekata procesa europske integracije i posebice približavanja Hrvatske Europskoj uniji.

EBSCOhost

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvodač: EBSCO Publishing

 

EBSCO host baze podataka su najčešce korišteni izvor online informacijskih resursa za milijune istraživača u tisućama institucija diljem svijeta. EBSCOhost nudi mnoštvo vlastitih baza podataka sa potpunim tekstovima i popularnih baza podataka drugih vodećih informacijskih providera. Medu dostupnim EBSCOhost bazama podataka nalaze se: Academic Search Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source , i mnoge druge baze podataka.

VIŠE O BAZI

Ei Village

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvodač: Elsevier Engineering Information Inc.

 

Ei Village je web-baziran informacijski servis koji nudi širok spektar kvalitetnih resursa za informacijske specijaliste, profesionalce i istraživace iz područja primjenjene znanosti.
Medu ostalim bazama podataka dostupnim putem Ei Village -a nalaze se nama dostupne baze podataka: Compendex, Referex, CRC ENGnetBASE, USPTO, Esp@cenet, IHS Standards

VIŠE O BAZI

EJS (EBSCO Journal Service)

Vrsta baze podataka:
djelomično cjelovit tekst

Proizvodač:
EBSCO Publishing

EBSCO host ElectronicJournal Service je put do tisuća e-časopisa i miliona članaka iz raznih područja , stotina različitih izdavača – sve na jednom mjestu.

VIŠE O BAZI

Emerald Insight

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: Emerald Group Publishing Limited

 

EmeraldInsight je zbirka elektroničkih časopisa koje izdaje Emerald Publishing (MCB University Press). Baza podataka EmeraldInsight sadrži više od 50000 članaka iz ukupno 155 časopisa iz područja ekonomije, menadžmenta, knjižničarstva ali i značajan broj časopisa iz tehničkih disciplina. Uglavnom su pokrivene sve važne menadžerske discipline, kao što su razvoj strategija, rukovođenje, informacijski menadžment, marketing i menadžment ljudskih potencijala.

VIŠE O BAZI

Esp@cenet

Vrsta baze podataka:
bibliografska

Proizvodač:
European patent Office

Ovo je najveća nekomercijalna baza podataka o patentima registriranim u svijetu. Održava je Europska patentna organizacija, a namijenjena je javnoj upotrebi. Baza sadrži 30 000 000 patenata.

VIŠE O BAZI

EThOS-Electronic Theses Online Service

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: British Library

EThOS - Electronic Theses Online Service nudi uslugu besplatnog pretraživanja i download doktorskih disertacija British Library uz osobnu registraciju

VIŠE O BAZI

 

Google Knjige / Book Search

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvodač: Google

Google Book Search - pregled tiskanih knjiga, pregled sadržaja; linkovi na izdavače, knjižnice, on-line knjižare i sl.

VIŠE O BAZI

Google Patent Search

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvodač: Google

Google Patent Search - pregled svih patenata koji dolaze iz United States Patent and Trademark Office (USPTO) - vidljivi preko USPTO baze

VIŠE O BAZI

Google Znalac / Scholar

Vrsta baze podataka: djelomično cjelovit tekst i citatna baza

Proizvodač: Google

 

 

Google Znalac / Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata, sveučilišta i drugih akademskih organizacija. Google Scholar pomaže u identificiranju najrelevantnijih razultata istraživanja.

Mogućnosti Google Scholar-a: pretraživanje različitih izvora s jednog mjesta, pronalazak radova, sažetaka i citata, lociranje kompletnog rada na webu, pretraživanje različitih izvora s jednog mjesta, učenje o ključnim radovima iz bilo kojeg znanstvenog područja.

VIŠE O BAZI

GreenFILE

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: EBSCO Publishing

 

GreenFILE nudi dobro proučavane informacije koje pokrivaju sve aspekte utjecaja čovjeka na okoliš. Ta zbirka znanstvenih, vladinih i naslova od općeg interesa obuhvaća sadržaj o globalnom zatopljenju, gradnji staklenika, zagađenju, održivoj poljoprivredi, energiji iz obnovljivih izvora, recikliranju i ostalo. Baza podataka pruža kazala i sažetke iz više od 384.000 zapisa, kao i cjelovite tekstove baze Open Access iz više od 4700 zapisa.

VIŠE O BAZI

Hindawi Journals

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: Hindawi Publishing

Hindawi je brzorastući izdavač znanstvenih časopisa koji izdaje više od 100 časopisa iz različitih područja tehničkih i humanističkih znanosti, te matematike i fizike. Hindawi je jedina besplatna (open access) baza koja svojom ponudom obuhvaća toliko širok raspon različitih područja znanosti, tehnologije i medicine.

 

HRČAK - Portal znanstvenih časopisa RH

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: SRCE, (HID, MZOŠ)

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažecima svojih radova).

VIŠE O BAZI

INSPEC

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvodač: The Institution of Electrical Engineers (IEE)

 

INSPEC baza namijenjena je fizičarima, inženjerima i informacijskim stručnjacima te predstavlja online ekvivalent tiskanih prethodnika kao što su: Physic Abstracts (series A,1898.-), Electrical and Electronics Abstracts (series B, 1898.-), Computer and Control Abstracts (series C, 1966.-), Information Technology (series D, 1989.-). INSPEC ukljucuje oko 3.850 časopisa te više od 2.200 knjiga, zbornika skupova i izvještaja. Baza podataka sadrži 8.000.000 zapisa, a otprilike 450.000 zapisa dodaje se svake godine.  

VIŠE O BAZI

Journal Citation Reports

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvodač: Thomson Reuters 

Baza je dio ISI Web of Knowledge

VIŠE O BAZI

Journals@Ovid Full Text

Vrsta baze podataka: djelomično cjelovit tekst

Proizvodač: Ovid Technologies, Inc.

Journals@Ovid Full Text  predstavlja drugu generaciju Ovidovih full text baza podataka. Ova baza podataka sadrži nekoliko stotina znanstvenih, tehničkih i medicinskih časopisa  u izdanju 50 razlicitih izdavača i izdavačkih društava. Nudi pristup cjelovitim tekstovima sljedećih kolekcija časopisa: Core Biomedical, Nursing Collection, LWW High Impact Collection.

VIŠE O BAZI

LISTA

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvodač: EBSCO Publishing

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) je bibliografska baza podataka koja pokriva slijedeća područja: knjižničarstvo, klasifikaciju, katalogizaciju, bibliometriju, on-line pretraživanje, upravljanje informacijama i drugo.Baza sadrži više od 600 časopisa, te knjige, izvještaje o istraživanjima i znanstvene radove. Neki od časopisa u bazi datiraju od 1960. godine, što LISTA-u čini najstarijom bazom iz područja informacijskih znanosti.

VIŠE O BAZI

MasterFILE Premier

Vrsta baze podataka: bibliografska


Proizvodač:
EBSCO Publishing

Maste FILE Premier baza namijenjena je posebno javnim knjižnicama. Ova višedisciplinarna baza podataka nudi cjelovite tekstove iz gotovo 1750 referentnih publikacija s cjelovitim tekstovima od 1975. do danas. Obuhvaćajući gotovo svako područje od općeg interesa, MasterFILE Premier sadrži i gotovo 500 cjelovitih referentnih knjiga, 164 424 primarnih izvornih dokumenata te zbirku slika od 453 000 fotografija, zemljopisnih karata i zastava. Baza podataka nadopunjuje se svakodnevno putem servisa EBSCOhost.

VIŠE O BAZI

MATDAT.COM

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: doc.dr.sc. Robert Basan, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

MATDAT.COM baza sadrži monotone, cikličke i zamorne materijalne parametre konstrukcijski relevantnih metalnih materijala (nelegirani čelici, niskolegirani čelici, visokolegirani čelici, legure titana i aluminija, željezni i čelični lijevovi itsl.). Baza je namijenjena prvenstveno stručnjacima u industriji, inženjerima, znanstvenicima, profesorima i studentima tehničkih fakulteta.
U cilju čim veće vjerodostojnosti sadržaja, u bazu se uvrštavaju isključivo podaci prikupljeni iz relevantnih izvora (znanstveni članci, članci objavljeni na konferencijama, priručnici i disertacije) što ih čini u potpunosti provjerivima.
U okviru slobodnog pristupa (MATDAT FREE opcija dostupna je nakon besplatne registracije) moguće je pristupiti cjelokupnom sadržaju baze. Napredne opcije pretraživanja i uspoređivanja podataka o materijalima dostupne su u okviru povlaštenog pristupa (MATDAT PRO opcija)
Korištenje svih dostupnih opcija i mogućnosti MATDAT.COM informacijskog sustava moguće je ostvariti i vlastitim doprinosom odnosno slanjem (vlastitih) dodatnih podataka o materijalima, a koji trenutno nisu sadržani u bazi podataka.

VIŠE O BAZI

MathSciNet

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvodač: American Mathematical Society

 

MathSciNet je rezultat rada American Mathematical Society, a pokriva svjetsku matematičku literaturu od 1940. godine. Omogućava pristup bibliografskim podacima i pregled istraživačke literature sa područja matematike. Sastoji se od: Mathematical Reviews Database - pruža ažurirane podatke o člancima i knjigama, koje sadrže podatke o novim dostignućima i doprinosima u matematici; Mathematical Reviews - referentni mjesečni časopis koji daje pregled trenutačne svjetske literature klasificirane pomoću Mathematics Subject Classification;

Current Mathematical Publications - časopis koji svaka tri tjedna donosi index izabranih i klasificiranih publikacija sa područja matematike od strane urednika Mathematical Reviews Database.

VIŠE O BAZI

Newspaper Source

Vrsta baze podataka: djelomično cjelovit tekst

Proizvodač: EBSCO Publishing

Baza podataka Newspaper Source nudi cijelovite odabrane tekstove iz gotovo 30 nacionalnih (U.S.) i internacionalnih novina , ukljucujuci USA today , The Christian Science Monitor , The Washington Post , The Times (London) , The Toronto Star , itd . Baza podataka takoder sadrži odabrane tekstove iz više od 200 regionalnih (U.S.) novina, ukljucujuci The Boston Globe , The Chicago Tribune , The Detroit Free Press, The Miami Herald, The New York Times, Daily News, itd . Također, sadrži i potpune prijepise tekstova televizijskih i radio vijesti sa CBS News- a, FOX News- a , NPR , itd .

VIŠE O BAZI

NIST Scientific and Technical Database

Vrsta baze podataka: numerička

Proizvođač: National Institute of Standards and Technology

NIST Scientific and Technical Database je u toku 30 godina formirao bazu dokumentiranih numeričkih podataka, koji su namijenjeni za znanstvenike i inženjere. Podaci su prikupljeni iz svjetske literature i koriste pri istraživanju i riješavanju tehničkih problema. Sve promjene i unos podataka odvijaju se pod nadzorom znanstvenika NIST-a.

VIŠE O BAZI

OAIster

Vrsta baze podataka: bibliografska baza

Proizvodač: University of Michigan Digital Library Production

OAIster je projekt od University of Michigan Digital Library Production Service.
Cilj mu je stvoriti kolekciju besplatno dostupnih akademski orijentiranih digitalnih resursa kojima je prije bilo teško pristupiti. Repozitorij je pregledan, lagan za upotrebu, te se ažurira tjedno. Sadrži 6.326.471 zapisa iz 577 ustanova (časopisa).

VIŠE O BAZI

Open J-Gate

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: Informatics India Ltd.

 

Open J-Gate je portal za pristup svijetskim časopisima iz domene otvorenog pristupa. Open J-Gate je doprinos Informatics India Ltd. promociji OAI. Open J-Gate pruža pristup milijunima članaka iz online časopisa. Open J-Gate je takoder i baza časopisa , indeksirana sa više od 3.000 akademskih, istraživačkih i industrijskih časopisa otvorenog pristupa, sa linkovima na cjelovite tekstove na izdavačkim site-ovima.

VIŠE O BAZI

Ovid

 Proizvodač: Ovid Technologies, Inc.

Ovid Technologies je vodeci, svjetski poznat, izvor elektroničkih informacija iz područja medicine, znanosti i akademskih istraživanja. Ovid nudi čitav niz sadržaja i alata kojima zadovoljava različite istraživačke potrebe svojih 13 milijuna korisnika diljem svijeta koji traže brze i točne odgovore na važna pitanja vezana uz njihova znanstvena i medicinska istraživanja. Ovid nudi pristup ekskluzivnim sadržajima iz gotovo 1.200 časopisa, te preko 160 knjiga i 300 baza podataka.
Medu bazama podataka dostupnim za pretraživanje putem Ovida nalaze se:
Current Contents / All Editions, INSPEC
i mnoge druge.

VIŠE O BAZI

Oxford Journals

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: Oxford University Press

 

Oxford Journals kao osnovni internacionalni izdavač akademskih i istraživačkih časopisa, objavljuje preko 180 naslova, od kojih mnoge u partnerstvu sa vodećim svjetskim društvima. Kolekcija pokriva prirodne, medicinske, društvene i humanističke znanosti , te sadrži neke od najautoritativnijih časopisa iz tih područja. Oxford University Press kao odjel pripada ka University of Oxford.

VIŠE O BAZI

PERO

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: Knjižnica IRB-a

Jednostavni pretraživač raspoloživih e-časopisa sa cjelovitim tekstom dostupni hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici

 

Pub List

Vrsta baze podataka: bibliografska baza

Bibliografska baza sa preko 150.000 naslova periodike, uz mogućnost narudžbe radova - sadržaj časopisa (TOC)

Referex

Vrsta baze podataka: bibliografska

Proizvodač: Elsevier Engineering Information Inc.

 

(Ei Villlage 2) Referex Engineering je specijalizirani elektronički referentni servis koji omogućava pristup stotinama tehničkih naslova te opskrbljava studente tehničkih znanosti i ostale koji se bave tim znanostima sa informacijama koje su im svakodnevno potrebne tijekom studija i na poslu.

VIŠE O BAZI

Science Direct

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: Elsevier B.V.

Science Direct je najveća svjetska elektronička kolekcija cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih znanosti. Science Direct je dio Elseviera i nudi preko 1.500 naslova.

VIŠE O BAZI

SCIRUS

Vrsta baze podataka: bibliografska baza

Proizvodač: Elsevier B.V.

SCIRUS je najsveobuhvatniji alat za pretraživanje znanstvenih informacija na Internetu . Pretražuje preko 200.000.000 znanstvenih web-stranica i 18 000 000 full text članaka i sažetaka, omogućavajuci korisnicima: lociranje znanstvenih, edukativnih, tehničkih i medicinskih podataka na Web-u , pronalazak najnovijih recenziranih radova, članaka, patenata, preprinata i časopisa koje nije moguće pronaći drugim alatima, ponudu jedinstvenih funkcionalnosti dizajniranih za znanstvenike i istraživače. SCIRUS nudi pristup za preko 2.000.000 članaka iz područja fizike, a uz to uključuje i preko 200.000 full text članaka od Institute of Physics Publishing (IOP).

VIŠE O BAZI

Scitopia.org

Vrsta baze podataka: bibliografska i djelomično cjelovit tekst

Proizvodač:
Scitopia.org

 

Scitopia.org zamišljena je kao znanstveni portal nastao suradnjom trinaest znanstvenih i stručnih udruga kao što su American Institute of Physics, American Physical Society, IEEE, The electrochemical Society, Institute of Physics, Optical Society of America i dr. Tražilica obuhvaća preko 3 milijuna radova i vremenski period od 150 godina, kao i patente.Nakon što se dobije popis rezultata pretraživanja, jednostavnim poveznicama može se doći do cjelovitog teksta ukoliko pretplaćujemo određeni časopis.

VIŠE O BAZI

SCOPUS

Vrsta baze podataka: bibliografska i citatna baza

Proizvodač: Elsevier B.V.

 

 

SCOPUS je Elsevierova baza podataka koja nudi pristup za oko 27.000.000 sažetaka, 230.000.000 citata i 200.000.000 web stranica. I ndeksira oko 15.000 recenziranih časopisa (60% nije iz USA) preko 4.000 izdavača - trenutno je najveća citatna baza podataka (za sada ukljucuje citate u razdoblju od 1996.g.). U njoj je uključeno i 55 hrvatskih časopisa. Scopus ukljucuje i više od 500 časopisa u otvorenom pristupu, te 700 zbornika skupova. Posebna značajka ove baze je i uključivanje 200 milijuna web izvora, te 13 milijuna patenata. Sjajan izvor informacija s linkovima na cjelovite tekstove.

- popis uključenih hrvtskih časopisa

VIŠE O BAZI

SPIRES

Vrsta baze podataka: bibliografska i citatna baza

Proizvodač: SLAC Library

 

SPIRES ( S tanford P hysics I nformation RE trieval S ystem) je citatna baza koju proizvodi i održava knjižnica SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) u suradnji sa DESY, FNAL, Kyoto, Durham U, IHEP, KEK, HEP community. Baza SPIRES' HEP je bila prva online baza podataka u SAD-u i opisivana je kao "Killer App“. Na stranici Više o bazi možete vidjeti i doći do svih baza uključenih u SPIRES.

VIŠE O BAZI

Springer Link

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: Springer

 

Springer Link je informacijski servis izdavača Springer Verlaga koji nudi pristup online informacijama iz znanstvenih, medicinskih i tehničkih knjiga i časopisa. Ukljucuje elektronicka i tiskana izdanja Springera , te nekih manjih izdavača (npr. Urban and Vogel, Steinkopff, i Birkhäuser). Ukupno je dostupno preko 500 časopisa.

VIŠE O BAZI

Teacher Reference Center

Vrsta baze podataka:
bibliografska

Proizvodač:
EBSCO Publishing

Teacher Reference Center (TCR) je baza koja sadrži više od 260 naslova popularnih nastavničkih i rukovoditeljskih stručnih časopisa, serijskih publikacija i knjiga za primjenu u obrazovnom procesu.

VIŠE O BAZI

Thomson Scientific WebPlus

Vrsta baze podataka:
bibliografska

Proizvodač:
Thomson Reuters   

Thomson Scientific WebPlus je pretraživač izvora znanstvenih i stručnih informacija.

VIŠE O BAZI

USPTO

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: United States Department of Commerce

USPTO (United States Patent and Trademark Office) je baza cjelovitog teksta koja uključuje preko 6.000.000 tekstova o patentima .

VIŠE O BAZI

Wiley InterSience / Wiley-Blackwell

Vrsta baze podataka: cjelovit tekst

Proizvodač: Wiley Publisher

 

Wiley InterScience omogućava web pristup publikacijama izdavača John Wiley and Sons, Inc. Dostupno je oko 220 časopisa, osnovnih referentnih djela, online knjiga, Current Protocols laboratory priručnika i baza podataka, kao i dodataka za profesionalne i gospodarstvene izvore. Stranice su pokrenute 1997. godine i trenutno poslužuju preko 12 milijuna korisnika u 87 država.
Od 30.06.2008. bazi je spojena s bazom Blackwell- Synegry u jedinstvenu bazu Wiley-Blackwell.

VIŠE O BAZI

Web of Science -
SCI-Expanded

Vrsta baze podataka: bibliografska i citatna baza

Proizvodač: Thomson Reuters 

Baza je dioISI Web of Knowledge. Bazu podataka održava Institute for Scientific Information (ISI), od 1991. do danas. Web of Science obuhvaća oko 8.700, prema ocjeni medunarodne istraživačke zajednice vodećih svjetskih časopisa iz svih područja znanosti. Uz uobičajene bibliografske podatke, ova baza uključuje i reference/citate koji korisnicima: pružaju pristup podacima o radovima koje je autor citirao (Cited References) te omogućuju pregled autora koji su se bavili određenom vrstom istraživanja tijekom duljega razdoblja (Related References). Web of Science objedinjuje citatne baze koje proizvodi Institute for Scientific Information (ISI): Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI), Index Chemicus, Current Chemical Reactions.
- popis uključenih hrvatskih časopisa
- popis svih uključenih časopisa -ISI Master Journal List

VIŠE O BAZI

 

 

Datum zadnje promjene
: 24.09.2013      Primjedbe i sugestije šaljite na knjiznica@riteh.hr
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..