Tehnički fakultet u Rijeci
PROPISI

- ZAKONI, PRAVILNICI, UREDBE, PRAVILA...


Razni propisi
Pojedini propisi

 

RAZNI PROPISI

NN (Narodne novine) - Službeni dio
Poslovni forum - propisi
Korekt - izmjene zakonske regulative

CroLex - hrvatska baza pravnih spisa...više o bazi
WWW.HR katalog - Pravo i propisi

Vlada Republike Hrvatske - zakoni i uredbe
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) - propisi
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
     o Zakoni i kolektivni ugovori
     o Razni propisi
     o Međunarodni dokumenti

Državni zavod za intelektulno vlasništvo (DZIV) - zakoni, pravilnici...
Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) - zakoni i propisi
Hrvatski Registar Brodova (HRB) - Tehnička pravila

Tehnički fakultet u Rijeci - Statut i drugi opći akti

 

POJEDINI PROPISI
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03)
Zakon o izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN174/04)
Zakon o izmjenama i dopunama o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 46/07)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07)
Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (NN 45/08)
Popis stručnih naziva i njihovih kratica (NN 45/08)
Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjedačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga diplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine (NN 45/08)

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena znanja (NN 84/2005) / Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena znanja (NN 100/2006) – popis baza podataka

Relevantni sekundarni izvori informacija (MZOŠ) – popis baza podataka
Pravilnik o mjerilima vrednovanja časopisa i publikacija s međunarodno priznatom recenzijom, kao i s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa i publikacija (NN 2/97) – popis hrvatskih časopisa

Zakon o radu - pročišćeni tekst (NN 137/04)
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96) / Ispravak Zakona o zaštiti na radu (94/96) / Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (114/03)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 42/05)
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalima (69/05)

Zakon o knjižnicama (NN 105/97), Ispravak Zakona o knjižnicama (NN 5/98), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 104/00) , Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 69/2009)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN28/2011)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (21/02)

 

 

Datum zadnje promjene
: 15.04.2011      Primjedbe i sugestije šaljite na knjiznica@riteh.hr
Copyright (c) 2005. www.riteh.hr, Sva prava pridržana;   Grafičko oblikovanje: ..:: design project ::..